Contacts

MAZ AUTO POLAND SP. z.o.o.
Official representative of the Minsk Automobile Plant
Rolnicza str. 262, 05-092 Dziekanów Leśny
KRS Nr. 0000047945, Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Kapitał Zakładowy 100000 PLN, REGON: 550077583, NIP: PL7621699193