SPRZĘT specjalistyczny
Przeznaczony do transportu różnego rodzaju ładunków